کتاب زندگی سیاسی من اثر ویلی برانت رایگان

کتاب زندگی سیاسی من اثر ویلی برانت

دانلود کتاب زندگی سیاسی من اثر ویلی برانت ترجمه این کتاب که شامل خاطرات سیاسی «ویلی برانت، صدراعظم اسيق ألمان و یکی از جنجالی ترین شخصیت های اروپایی در دهه های بعد از جنگ دوم جهانی است. زمستان [...]

دانلود
کتاب زوال تمدن سوداگری اثر رابرت‌ هایل بروئر رایگان

کتاب زوال تمدن سوداگری اثر رابرت‌ هایل بروئر

دانلود کتاب زوال تمدن سوداگری اثر رابرت‌ هایل بروئر رابرت مایل برون استاد اقتصاد مدرسه نوین تحقیقات اجتماعی نیویورک یکی از اقتصاددانان نواندیش امریکاست. نوشته های تنبلی او عبارتند از: رفلاسفه این [...]

دانلود
کتاب وجوه امپریالیسم اثر چارلز رینولدز رایگان

کتاب وجوه امپریالیسم اثر چارلز رینولدز

دانلود کتاب وجوه امپریالیسم اثر چارلز رینولدز من همچون شومپیتر، اگرچه با دلیلی متفاوت، فکر می کنم به جای یک . امپریالیسم چلدین امپریالیسم وجود دارد. هر یک از این امپریالیسمها، به لحاظ وابستگی به [...]

دانلود
کتاب دومین انقلاب سوسیالیستی استراتژی نوین اثر تاتیانا زاسلاوسکایا رایگان

کتاب دومین انقلاب سوسیالیستی استراتژی نوین اثر تاتیانا زاسلاوسکایا

دانلود کتاب دومین انقلاب سوسیالیستی استراتژی نوین اثر تاتیانا زاسلاوسکایا موضوع کتاب حاضر، مانند اغلب آثاری که انتشارات جهان دوم  منتشر می کند در باره نوسازی اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی [...]

دانلود
کتاب کوبا و سوسیالیسم اثر اسد عظیم زاده رایگان

کتاب کوبا و سوسیالیسم اثر اسد عظیم زاده

دانلود کتاب کوبا و سوسیالیسم اثر اسد عظیم زاده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، بی تردید همانند پیدایش آنها از رویدادهای پراهمیت سده بیستم هستند. این رویداد تاریخی، دیدگاه ها [...]

دانلود
کتاب هایدگر و تاریخ هستی اثر بابک احمدی رایگان

کتاب هایدگر و تاریخ هستی اثر بابک احمدی

دانلود کتاب هایدگر و تاریخ هستی اثر بابک احمدی کتاب حاضر شرح و تاویل اندیشه های دوران دگرگونی و دوره دوم از کار فکری مارتین هایدگر است آن چه دوران دگرگونی خوانده ام پس از انتشار هستی و زمان آغاز [...]

دانلود