کتاب پیرمردی بر سر پل اثر ارنست همینگوی رایگان

کتاب پیرمردی بر سر پل اثر ارنست همینگوی

دانلود کتاب پیرمردی بر سر پل اثر ارنست همینگوی پیرمردی با عینکی دوره فلزی و لباس خاک آلود کنار جاده نشسته بود. روی رودخانه پلی چوبی کشیده بودند و گاریها، کامیونها، مردها، زنها و بچه ها از روی آن [...]

دانلود
کتاب نمادهای دشت مشوش اثر اسماعیل فصیح رایگان

کتاب نمادهای دشت مشوش اثر اسماعیل فصیح

دانلود کتاب نمادهای دشت مشوش اثر اسماعیل فصیح اما او وضعش جور و مرتب بود. برای سفر کوتاه یک روزه به آبادان می رفت که هنوز «منطقة ممنوع و محدوده جنگی» اعلام شده بود. بعنوان مهمان شرکت نفت سفر می [...]

دانلود
کتاب طشت خون اثر اسماعیل فصیح رایگان

کتاب طشت خون اثر اسماعیل فصیح

دانلود کتاب طشت خون اثر اسماعیل فصیح وا؟.. خاک عالم… مگه من حالا امروز می تونم بشینم تکیه بدم و تموم اون ماجرا رو تعریف کنم؟ مگه میتونم اون مظلمهی کارد به استخون رسیدن کمال و خودکشی، اون [...]

دانلود
کتاب اصل آثار فصیح اثر اسماعیل فصیح رایگان

کتاب اصل آثار فصیح اثر اسماعیل فصیح

دانلود کتاب اصل آثار فصیح اثر اسماعیل فصیح پس از سالهایی محدود نعمت شاگردی استاد فصیح در خوزستان، و قریب بیست و پنج سال سپاس دوستی و هم صحبتی، و عشق به کارهای ادبی ایشان، اکنون تدوین کننده کتاب [...]

دانلود
کتاب شراب خام اثر اسماعیل فصیح رایگان

کتاب شراب خام اثر اسماعیل فصیح

دانلود کتاب شراب خام اثر اسماعیل فصیح وقتی برادرم یوسف شش ساله بود، یک روز از بالای تارمی ایران خانه مادربزرگ افتاد. تمام سروصورتش غرق خون شد. شش جای صورتش بخیه خورد. وسط ابروی راستش چنان شکانی [...]

دانلود
کتاب عشق و مرگ اثر اسماعیل فصیح رایگان

کتاب عشق و مرگ اثر اسماعیل فصیح

دانلود کتاب عشق و مرگ اثر اسماعیل فصیح اوایل مهر ماه ۱۳۳۵ خودمان (مطابق با اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ میلادی). من در دانشگاه ایالتی مینه سوتا، شهر سنت پال، ایالات متحد آمریکا. مثلا سال اول تحصیل در [...]

دانلود
کتاب توبیاس ولف اثر مرضیه ستوده رایگان

کتاب توبیاس ولف اثر مرضیه ستوده

دانلود کتاب توبیاس ولف اثر مرضیه ستوده توبیاس ولف متولد آلاباماست به سال ۱۹۴۵ داستان های ولف در مجله های معتبر ادبی چاپ شد و مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۹۸۴ برای داستان بلند دزد پادگان جایزه پن [...]

دانلود
جزوه زیست شناسی یازدهم مبحث حواس رایگان

جزوه زیست شناسی یازدهم مبحث حواس

دانلود جزوه زیست شناسی یازدهم مبحث حواس گیرنده حسی یک یاخته یا بخشی از یک یخته است که اثر محرک را دریافت کرده می تواند آن را به \یام عصبی تبدیل کند صدا،فشار،اکسیژن،گرما و نور نمونه هایی از این [...]

دانلود