جزوه‌‌‌‌ خلاصه اندیشه اسلامی۱ آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی رایگان

جزوه‌‌‌‌ خلاصه اندیشه اسلامی۱ آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی

اهداف رفتاری آشنایی با : انسان و ایمان ایمان مبداء صفات خدا مسئله شر توحید و عبادت معاد مرگ بعد از مرگ بهشت و جهنم خود شناسی : از مسائل مهم انسان و شاید مهم ترین آن ها، شناخت خود انسان است. دعوت [...]

دانلود
جزوه‌‌‌‌ خلاصه دانش خانواده و جمعیت رایگان

جزوه‌‌‌‌ خلاصه دانش خانواده و جمعیت

حقیقت انسان و نیاز های او : سوالات مطرح در این بخش : ابعاد وجودی انسان چیست و ویژگی های انسان را نام برده و توضیح دهید؟ پیرامون مختار بئدن انسان چه دیدگاه هایی مطرح است؟ دلیل اختیار داشتن انسان [...]

دانلود
جزوه‌‌‌‌ خلاصه انقلاب اسلامی محمد رحیم عیوضی و هراتی دانشگاه پیام نور رایگان

جزوه‌‌‌‌ خلاصه انقلاب اسلامی محمد رحیم عیوضی و هراتی دانشگاه پیام نور

انقلاب از نظر واژگاني به معناي تغيير، تحول، برگشتگي و تبديل و از نظر سياسي به معناي اقدام عده اي براي براندازي و ايجاد حكومتي جديد است. هانا آرنت، از نظريه پردازان انقلاب درباره پيشينه تاريخي [...]

دانلود
جزوه تیپ و مقاطع سازه های خاکی رایگان

جزوه تیپ و مقاطع سازه های خاکی

يك سد خاكي ممكن است داراي مقطع يك قسمتي ( همگن ) با يك زهكش داخلي باشد كه معمولًا بصورت زهكش دودكشي ، عمودي و يا مايل است . شكل كلي مقطع ممكن است دو قسمتي باشد. گونه هاي مختلف از ديدگاه همگني [...]

دانلود
جزوه ماشين آلات عمليات خاکي رایگان

جزوه ماشين آلات عمليات خاکي

اهداف آموزشی : • عوامل موثر در كاركرد ماشين آلات • كاركرد ماشين آلات • بازده ماشين آلات • توان ماشين آلات روش هاي محاسبه بازده ماشين آلات : • روش هاي سنتي محاسباتي ( سيكل كاري) • روش هاي خاص هر [...]

دانلود