کتاب آزادی و سیاست اثر عبدالرحیم طالب اف رایگان

کتاب آزادی و سیاست اثر عبدالرحیم طالب اف

دانلود کتاب آزادی و سیاست اثر عبدالرحیم طالب اف دو رساله از تألیفات میرزا عبدالرحیم تبریزی معروف به طالبان که به نام آزادی و سیاست انتشار می یابد از نوشته هائی است که در شناخت افکار سیاسی و [...]

دانلود
کتاب تئاتر و کارگردانی اثر ژان ژاک روبین رایگان

کتاب تئاتر و کارگردانی اثر ژان ژاک روبین

دانلود کتاب تئاتر و کارگردانی اثر  ژان ژاک روبین وجود بیش از چهارده دانشکده هنرهای نمایشی دولتی و خصوصی در سراسر کشور، به اضافه ده ها کلاس و کارگاه آزاد آموزش هنر بازیگری و کارگردانی، که هر ساله [...]

دانلود
کتاب رفاه اثر نورمن بری رایگان

کتاب رفاه اثر نورمن بری

دانلود کتاب رفاه اثر نورمن بری اندیشه اجتماعی و سیاسی معاصر به گونه ای تحت سیطره مفهوم رفاه قرار گرفته است که مفسران قرن پیشین را شگفت زده خواهد ساخت. گفتمان رفاه پس از این قرن محو نشده است. عمر [...]

دانلود
کتاب پیرامون ادبیات اثر هیلیس میلر رایگان

کتاب پیرامون ادبیات اثر هیلیس میلر

دانلود کتاب پیرامون ادبیات اثر هیلیس میلر پایان کار ادبیات نزدیک است. عمر ادبیات تقریبا به سر آمده است. دیگر موعدش رسیده است، یعنی نوبت دوران های دیگری برای رسانه های دیگری رسیده است. به رغم آنکه [...]

دانلود
کتاب ناخوانده در غبار اثر ویلیام فاکنر رایگان

کتاب ناخوانده در غبار اثر ویلیام فاکنر

دانلود کتاب ناخوانده در غبار اثر ویلیام فاکنر ویلیام فاکنر در سال ۱۸۹۷ در اکسفورد می سی سی پی زاده شد. پدر جداو از شخصیت های ماجراجوی جنوب آمریکا بود. فاکنر که موفقیت چندانی در مدرسه نداشت زمانی [...]

دانلود
کتاب حریم اثر ویلیام فاکنر رایگان

کتاب حریم اثر ویلیام فاکنر

دانلود کتاب حریم اثر ویلیام فاکنر از پشت پرده بوته هایی که چشمه را در بر گرفته بود، پاپای آب نوشیدن مرد را نظاره می کرد. کوره راه باریکی از جاده به چشمه میرسید. پاپای دیده بودش که – بلند [...]

دانلود