کتاب جنسیت و ملت از نیرا یووال‏ـ‏دیویس رایگان

کتاب جنسیت و ملت از نیرا یووال‏ـ‏دیویس

  کتاب جنسیت و ملت از نیرا یووال‏ـ‏دیویس    نیرا یووال دیویس ، مروری معتبر و نقد نوشته های مربوط به جنسیت و ملیت را ارائه می دهد و یک تحلیل اصلی از روش های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری روابط [...]

دانلود