جزوه نقشه برداري دکتر رامین صمدي رایگان

جزوه نقشه برداري دکتر رامین صمدي

تعریف نقشه : نمایش مختصات نقاط با اصول و مقیاس معین که در آن عوارض طبیعی و مصنوعی با علائم خاصی نشان داده می شود مانند نقشه قاره ها، نقشه کشور ها و نقشه شهرها. تعریف کروکی : ترسیمی که فاقد اندازه [...]

دانلود
جزوه گزارش هیدرولوژی مقدماتی از سیل دروازه قرآن شیراز دکتر علی اکبر حکمت زاده رایگان

جزوه گزارش هیدرولوژی مقدماتی از سیل دروازه قرآن شیراز دکتر علی اکبر حکمت زاده

حوضه آبریز مهارلو حدود ۴۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. که محدوده مطالعاتی شیراز به وسعت ۱۴۲۸ کیلوتر مربع بخشی از حوضه دریاچه مهارلو می باشد. محدوده شیراز دارای دو رودخانه فصلی به نام های خشک و چنار [...]

دانلود
جزوه‌‌‌‌ دستورالعمل ایمنی و بهداشت در ازمایشگاه ها دانشگاه آزاد رایگان

جزوه‌‌‌‌ دستورالعمل ایمنی و بهداشت در ازمایشگاه ها دانشگاه آزاد

آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی خود را با استانداردها و الزامات مربوطه باید منطبق سازند. رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه از الزامات اولیه می باشد. اصول زیر در مورد حفظ ایمنی کارکنان، مراجعه کنندگان و [...]

دانلود
مجموعه لغات کتاب زبان عمومی پیمان خاکساری دانشگاه علم و صنعت ایران رایگان

مجموعه لغات کتاب زبان عمومی پیمان خاکساری دانشگاه علم و صنعت ایران

مجموعه ای که در دسترس شما قرار گرفته است،لغات مربوز به کتاب زبان عمومی می باشد که توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهیه شده است. هدف از تهیه این مجموعه افزایش سرعت یادگیری دانشجویان و [...]

دانلود