نجات درخت

واسه تولید هر ۱۶۰ کتاب معمولی ،حدودا یک درخت قطع میشه

درختایی که به ما زندگی می بخشند.

میدونی چقدر از جنگل های شمال کشور همه ساله به خاطر تولید کاغذ از بین میروند؟

ایدئولوژی جنگلبان تبدیل کتاب های کاغذی به نسخه های الکترونیکی هست

خوشحالیم که تو این راه کنار جنگلبان هستید.

پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بیشتر با جنگلبان بخش های زیر رو هم ببینید:

شما اگر صاحب کتاب و آثار فرهنگی هستید پیشنهاد میکنیم تا آثارتان را در جنگلبان بفروشید

واگر جواب سوالاتتون رو هنوز نگرفتید پیشنهاد میکنیم این بخش رو ببینید جنگلبان چی هست اصلا؟!