جزوه راهنمای عمومی مهندسین ناظر شماره ۲-۲ رایگان

جزوه راهنمای عمومی مهندسین ناظر شماره ۲-۲

افزایش سطح کیفی مهندسی پروژهاي ساختمانی یکی از دغدغه هاي اصلی مدیریت مهندسی سازمان است. تحقق این امر بدون توجه به وجود زیر ساخت هاي مدیریتی لازم نظیر پیاده سازي سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ، [...]

دانلود
جزوه آموزش تحلیل اندرکنش خاک و سازه و نحوه اعمال آن در Etabs ایمان نخعی رایگان

جزوه آموزش تحلیل اندرکنش خاک و سازه و نحوه اعمال آن در Etabs ایمان نخعی

یکی از عوامل مهم و موثر در نیروها ، جابجایی ها و عملکرد سازه اندرکنش لرزه ای خاک و سازه می باشد. تأثیراتی که اندرکنش خاک سازه ایجاد میکند، به دو اثر اندرکنش سینماتیکی و اثراندرکنش اینرسی تقسیم [...]

دانلود
جزوه مصالح ساختمانی مهندس جواد پورشریفی رایگان

جزوه مصالح ساختمانی مهندس جواد پورشریفی

مصالح ساختمانی در حقیقت  ابزار تبدیل فضای مجازی خلق شده توسط معمار به فضایی حقیقی می باشد. در نقشه های ساختمانی هر خطی علاوه بر نمایش حدود و هندسه ینا، بیانگر مصالح مشخص و از پیش تعیین شده ای نیز [...]

دانلود
جزوه هیدرولیک رسوب دکتر مهدی یاسی رایگان

جزوه هیدرولیک رسوب دکتر مهدی یاسی

هدف از این آموزش تسلط بر مبحث هیدرولیک رسوب در رودخانه ها و سواحل است. این درس از دروس بسیار مهم در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی عمران آب، سازه های آبی و منابع آب است. این آموزش ویدئویی در [...]

دانلود