جزوه تحلیل سازه امید رسولی رایگان

جزوه تحلیل سازه امید رسولی

تحلیل سازه ها یا آنالیز سازه ها (Structural analysis) یا تئوری سازه ها (Theory of Structures) یکی از زیر رشته ها و زمینه های عمده و مدرن در مهندسی عمران و مهندسی هوافضا است که با استفاده از [...]

دانلود
جزوه بکارگیری دیواربرشی فولادی در بهسازی لرزه‌ای امیر پیمان زندی و حمید سلطانی محمدی رایگان

جزوه بکارگیری دیواربرشی فولادی در بهسازی لرزه‌ای امیر پیمان زندی و حمید سلطانی محمدی

استفاده از دیوار برشی فولادی در سال‌‌های اخیر در ساختمانهای نوساز و در مقاوم سازی ساختمان‌های موجود مورد توجه واقع شده است . این سیستم دارای سختی مناسب برای کنترل تغییر شکل سازه و همچنین دارای [...]

دانلود
جزوه کارهای دریایی دکتر خسرو بیگی رایگان

جزوه کارهای دریایی دکتر خسرو بیگی

گرایش سازه‌های دریایی شامل سه بخش onshore ،nearshore وoffshore  می باشد.دربخش on shore و near shore به تحلیل وطراحی سازه‌های ساحلی ونزدیك ساحل ماننداسكله‌های فولادی و بتنی،موج‌شكن‌ها، خطوط لوله [...]

دانلود
جزوه سازه های فولادی دکتر حسین پروینی ثانی رایگان

جزوه سازه های فولادی دکتر حسین پروینی ثانی

با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگين زلزله هاي اخير مانند زلزله هاي منجيل و بم، احتمال وقوع زمين لرز ههاي بزرگ در بيشتر مناطق پرجمعيت كشور و نياز جدي به اعمال كنترل كيفي در طراحي و اجراي ساختمان [...]

دانلود
جزوه مراحل تفکیک سند رایگان

جزوه مراحل تفکیک سند

مراحل تفکیک سند ملک توسط وکیل پایه یک، در صورتی که مالک واحد، ضمن تهیۀ نقشه تفکیکی از ادارۀ ثبت محل وقوع ملک، تبدیل آن به قطعات کوچک تر را درخواست می نماید؛ نظر به اینکه عمل قطعه قطعه شدن بنا به [...]

دانلود
جامع ترین جزوه استاندارد تونل رایگان

جامع ترین جزوه استاندارد تونل

به منظور انتخاب روش مناسب تهویه تونل و نیز در نظر گرفتن تجهیزات مناسب ایمنی و کنترل در تونل های داخل شهری و بین شهری، پیارک – PIARC- طبقه بندی و کلاس بندی را برای تونل ها تعریف کرده است. [...]

دانلود