کتاب فروش موفق اثر برایان تریسی رایگان

کتاب فروش موفق اثر برایان تریسی

دانلود کتاب فروش موفق اثر برایان تریسی من از ۱۰ سالگی در کار فروش بودم یعنی اززمانی که برای گذران زندگی و در آوردن خرج کمپ تابستانه آن سال صابون روزامل می فروختم از آن زمان به بعد مطالعات فراوانی [...]

دانلود
کتاب رمز موفقیت اثر دیل کارنگی رایگان

کتاب رمز موفقیت اثر دیل کارنگی

دانلود کتاب رمز موفقیت اثر دیل کارنگی درباره ی «موفقیت» از جهات گوناگون اظهار نظرهای متفاوت و فراوانی شده است. اما هیچ یک از این اظهار نظر ها مطلق و به طور صد درصد قابل استناد نبوده است. موفقیت، [...]

دانلود
کتاب کلید طلایی ارتباطات اثر کریس کول رایگان

کتاب کلید طلایی ارتباطات اثر کریس کول

دانلود کتاب کلید طلایی ارتباطات اثر کریس کول عصری که هر لحظه ای در گرو تغییرات شگفت انگیز است ارتباطات حرف اول را می زند تحقیقات نشان می دهد که حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوی در [...]

دانلود
کتاب هنر برقراری ارتباط اثر تیچ نات هان رایگان

کتاب هنر برقراری ارتباط اثر تیچ نات هان

دانلود کتاب هنر برقراری ارتباط اثر تیچ نات هان هیچ موجودی نمی تواند بدون غذا زنده بماند. هر چیزی که مصرف می کنیم با ما را بهبود می بخشد یا مسموم می کند. ما معمولا فقط چیزهایی را که از طریق [...]

دانلود
کتاب مذاکره اثر برایان تریسی رایگان

کتاب مذاکره اثر برایان تریسی

دانلود کتاب مذاکره اثر برایان تریسی توانایی مذاکره به نفع خودتان در هر شرایطی تعیین کننده موفقیت تان در کسب و کار و زندگی است مذاکره مهارتی کلیدی است که بر همه اعمال و گفتارتان و تقریبا همه [...]

دانلود
جزوه نظریه شخصیت اثر اریک فروم رایگان

جزوه نظریه شخصیت اثر اریک فروم

دانلود جزوه نظریه شخصیت اثر اریک فروم اریک فروم Erich Fromm نظریه پردازی است که پایگاه جدیدی را در روانکاوی اجتماعی، حوزه فرهنگ و شخصیت، در قلمرو علم انسان شناسی روان شناختی، و فلسفه و جامعه [...]

دانلود