جزوه هیدرولوژی مهندسی استاد ذهبیون

تاریخ انتشار
17 تیر 1402
دسته بندی
تعداد بازدید
303 بازدید
رایگان

مقدمه جزوه هیدرولوژی مهندسی استاد ذهبیون :

معرفی، تعاریف و دسته بندي روش هاي تحلیل سامانه هاي آبی
کلمه هیدرولوژي به مفهوم علم شناخت آب است. به دلیل گستردگی این مفهوم و به منظور محدود نمودن مرزهاي آن، اینطور تعریف می شود: “هیدرولوژي علم مطالعه آب در کره زمین شامل پیدایش، گردش، انتقال و توزیع، خصوصیات
فیزیکی، شیمیایی، اندرکنش آن نسبت به محیط، اعم از زنده و بی جان، است.” در این علم، تمام فرآیندهاي آبی، مانند گردش، توزیع زمانی و مکانی آن در منطقه مورد مطالعه اعم از سطحی (نظیر رودخانه و دریاچه ها)، زیرزمینی و تاثیرات
اکولوژیکی آن بررسی می شود.
پایه هاي هیدرولوژي بر تجربه استوار است. لذا جنبه هاي عملی آن بیش از جنبه هاي نظري آن توسعه یافته است. کاربرد عملی هیدرولوژي در زمینه طراحی انواع سازه هاي هیدرولیکی نظیر سد ها، بندها، پل ها، سیستم هاي جمع آوري و دفع
آب هاي سطحی شهري، شبکه هاي زهکشی، مهندسی رودخانه، کنترل فرسایش و رسوب، کنترل سیلاب، آبخیـز داري و آبخوان داري، تولید برق (با نیروگاه هاي برقابی) است. علم هیدرولوژي با توجه به گستردگی آن، که ناشی از چـرخش آب
در محیط هاي اتمسفر، سطح زمین، زیرزمین و نیز اندرکنش هاي کمی و کیفی آب با محیط است، به زیر شاخه هاي زیر تقســیم مــی شــود کــه عبارتنــد از علــوم آب و هــوا (Hydrometeorology ،(دریاچــه (Limnology ،(اقیــانوس
(Oceanography (یـخ و بـرف (Cryology ،(رودخانـه (Potamology ،(آب هـاي زیرزمینـی(Hydrogeology ،( هیدروگرافی (Hydrography ،(هیدرومتري (Hydrometry (و کیفیـت آب (Quality Water .(بـا پیشـرفت سـریع
این علم، هر روز بر این زیرشاخه ها افزوده می شود. از آنجا که کاربرد این علم بیشتر در مسائل مهندسی نظیر کشـاورزي، عمران، محـیط زیسـت، مکانیـک، شـیمی و زمـین شناسـی اسـت، لـذا از واژه هیـدرولوژي مهندسـی ( Engineering
hydrology (به جاي هیدرولوژي کاربردي (hydrology Applied (نیز استفاده می شود.

 

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه هیدرولوژی مهندسی استاد ذهبیون
مولفین: استاد ذهبیون
تعداد صفحات: 143
زبان: فارسی

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *