کتاب روزهای کمون از برتولت برشت رایگان

کتاب روزهای کمون از برتولت برشت

کتاب روزهای کمون از برتولت برشت روزهای کمون نام نمایشنامه‌ای است که بین سال‌های ۴۸–۱۹۴۷ توسط نمایش‌نامه‌ نویس بزرگ آلمانی، برتولت برشت نوشته شده‌ است. او در این اثر اوج‌گیری و افول کمون [...]

دانلود