کتاب پدرو پارامو اثر خوان رولفو 5400 تومان

کتاب پدرو پارامو اثر خوان رولفو

کتاب پدرو پارامو اثر خوان رولفو رمانی بسیار خواندنی و جذاب از خوان رولفوی مکزیکی که به نظر بسیاری از اهالی فن، این اثر بارزترین و برجسته ترین اثر در ادبیات لاتین است که آقای احمد گلشیری توانسته [...]

دانلود