جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی رایگان

جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی

دانلود جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري: ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ﻓﻨﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻫﻨﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻮأم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺳﻄﺢ ۱ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض آن [...]

دانلود
کتاب آنالیز و طراحی سازه های بتن رایگان

کتاب آنالیز و طراحی سازه های بتن

معرفی: سازه بتنی سازه‌ای است که در ساخت آن از بتن یا به‌طور معمول بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و پولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت [...]

دانلود
نمونه سوال مهندسی پی رایگان

نمونه سوال مهندسی پی

معرفی: روش های شناسایی خاک، گمانه زنی و نمونه برداری، آزمایش های صحرایی و نحوه تعیین پارامترهای مورد نیاز، توضیح کلی روشهای ژئوفیزیکی جهت تعیین سرعت موج برشی و ضخامت لایه های خاک • شناسایی انواع [...]

دانلود
مقررات ملی ساختمان رایگان

مقررات ملی ساختمان

معرفی: مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الارعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره [...]

دانلود
جزوه توزیع فضایی جمعیت و نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران پیام نور 5400 تومان

جزوه توزیع فضایی جمعیت و نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران پیام نور

دانلود جزوه توزیع فضایی جمعیت و نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران پیام نور آخرین نسخه جزوه توزیع فضایی جمعیت و نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران پیام نور برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور بخشی [...]

دانلود
جزوه معماری و شهرسازی استاد مختاری رایگان

جزوه معماری و شهرسازی استاد مختاری

جزوه معماری و شهرسازی استاد مختاری درس معماری و شهرسازی یکی از دروس مهم رشته شهرسازی می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه معماری و شهرسازی استاد مختاری را قرار داده ایم. در این جزوه [...]

دانلود
جزوه تنظیم شرایط محیطی استاد برخوردار رایگان

جزوه تنظیم شرایط محیطی استاد برخوردار

جزوه تنظیم شرایط محیطی استاد برخوردار درس تنظیم شرایط محیطی یکی از دروس مهم رشته معماری می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه تنظیم شرایط محیطی استاد برخوردار را قرار داده ایم. در این [...]

دانلود
مقاله مدیریت هزینه فضای سبز شهری رایگان

مقاله مدیریت هزینه فضای سبز شهری

مقاله مدیریت هزینه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) چکیده فضاي سبز شهري با توجه به كاركردهاي اجتماعي و محیط زيستي و نیز جنبه هاي مالي و اقتصادي خود، يكي از مؤلفه هاي مهم در مديريت شهري و [...]

دانلود