جزوه روانشناسی مدیریت اثر دکتر منیژه کرباسی رایگان

جزوه روانشناسی مدیریت اثر دکتر منیژه کرباسی

دانلود جزوه روانشناسی مدیریت اثر دکتر منیژه کرباسی روانشناسی مدیریت عبارت است از زمینه مطالعاتی معینی که در چارچوب آن رفتار مدیر و فرآیند رهبری از دیدگاه روان شناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد [...]

دانلود
مقاله مدل يابي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل كاركنان با نقش تعديلگر قاطعيت مدير رایگان

مقاله مدل يابي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل كاركنان با نقش تعديلگر قاطعيت مدير

این تحقیق با هدف بررسي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل با نقش تعديلگـر قاطعيـت مـدير و  تأثير قصد ترك شغل بر برنامهريزي نيروي انساني انجام شده است. جامعه آماري، كاركنـان بانـكهـاي  شهر فريمان، [...]

دانلود
کتاب نیروی قصد اثر وین دایر رایگان

کتاب نیروی قصد اثر وین دایر

معرفی: کتاب نیروی قصد – وین دایر در این کتاب اشاره می کند که قصد، اﻧﺮژیی که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ…….. وین دایر سال ها درباره نیروی ﻗﺼﺪ اﻧﺮژﻳﻲ که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ تحقیق کرده اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﻣﻲ ﻣﺎ [...]

دانلود
مقاله کاهش بی تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازماني تواناساز رایگان

مقاله کاهش بی تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازماني تواناساز

چکیده: در راستاي ارتقاي برايندهاي فردي و سازماني، رويکرد بهسازي منابع انساني از راهبردهاي مختلفي بهره برده است. موضوع توجه به بي تفاوتي سازماني و کاوش راهبردها و سازوکارهايي جهت کاهش اين پديده [...]

دانلود
پایان نامه بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه معلمان ابتدایی رایگان

پایان نامه بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه معلمان ابتدایی

مروزه در حوزه ی ارزشیابی تحصیلی در دوره ی ابتدایی مطابق با نظریه های جدید یادگیری تغییرات معناداری را شاهد هستیم.پیاده سازی صد در صدی نظام ارزشیابی کیفی –توصیفی ،به این معناست که نظام آموزشی [...]

دانلود
پایان نامه اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی رایگان

پایان نامه اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

این پژوهش با هدف اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی انجام شد. برای این منظور ۸۵ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که ۹۲ نفر در [...]

دانلود