جزوه درس مبانی مدیریت دولتی۱ طاهره فیضی رایگان

جزوه درس مبانی مدیریت دولتی۱ طاهره فیضی

آشنایی با تعریف اداره و چگونگی ارتباط ان با سازمان و مدیریت ، تفاوت و تشابه بین اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی و آشنایی با مفهوم و ویژگی های علم و یا علم و هنر بودن اداره. اهداف رفتاری بخش [...]

دانلود
جزوه اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات مدیریت استراتژیک استاد حسین زاده موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) رایگان

جزوه اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات مدیریت استراتژیک استاد حسین زاده موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)

سازمان : پدیده ایی اجتماعی که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود نسبتاً مشخصی بوده که تقریبا بصورت مداوم برای تحقیق یک هدف مشترک یا مجموعه ای از اهداف فعالیت می کند. سازمان مجموعه ای از افراد [...]

دانلود
جزوه روانشناسی مدیریت اثر دکتر منیژه کرباسی رایگان

جزوه روانشناسی مدیریت اثر دکتر منیژه کرباسی

دانلود جزوه روانشناسی مدیریت اثر دکتر منیژه کرباسی روانشناسی مدیریت عبارت است از زمینه مطالعاتی معینی که در چارچوب آن رفتار مدیر و فرآیند رهبری از دیدگاه روان شناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد [...]

دانلود
مقاله مدل يابي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل كاركنان با نقش تعديلگر قاطعيت مدير رایگان

مقاله مدل يابي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل كاركنان با نقش تعديلگر قاطعيت مدير

این تحقیق با هدف بررسي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل با نقش تعديلگـر قاطعيـت مـدير و  تأثير قصد ترك شغل بر برنامهريزي نيروي انساني انجام شده است. جامعه آماري، كاركنـان بانـكهـاي  شهر فريمان، [...]

دانلود
کتاب نیروی قصد اثر وین دایر رایگان

کتاب نیروی قصد اثر وین دایر

معرفی: کتاب نیروی قصد – وین دایر در این کتاب اشاره می کند که قصد، اﻧﺮژیی که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ…….. وین دایر سال ها درباره نیروی ﻗﺼﺪ اﻧﺮژﻳﻲ که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ تحقیق کرده اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﻣﻲ ﻣﺎ [...]

دانلود