رایگان

جزوه مدنی شهبازی از استاد شهبازی

جزوه مدنی شهبازی از استاد شهبازی قبلاً می‌گفتن برای آمادگی علمی در درس حقوق مدنی «کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان» رو به همراهِ «جزوۀ دکتر شهبازی» مطالعه کنید کافیه؛ الان هم [...]

دانلود
رایگان

کتاب تجارت یک از دکتر فخاری

کتاب تجارت یک از دکتر فخاری امروزه مسئله ی تجارت در جهان از اهمیت بسیاری بر خوردار است و هیچ کشور هر قدر هم از منابع مختلف بهره مند باشد نمی تواند به تنهایی تمام نیاز های خود را تامین کند و نیاز [...]

دانلود
جزوه نکات مهم کلیدی و قانون امور حسبی رایگان

جزوه نکات مهم کلیدی و قانون امور حسبی

جزوه نکات مهم کلیدی و قانون امور حسبی امور حسبی اموری است که دادگاه مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نماید بدون این که رسیدگی به آن ها را متوقف بر وقوع و اختلاف و منازع بین اشخاص [...]

دانلود
جزوه خلاصه درس حقوق بین‌الملل عمومی ۳ رایگان

جزوه خلاصه درس حقوق بین‌الملل عمومی ۳

جزوه خلاصه درس حقوق بین‌الملل عمومی ۳ اگر خواهان زندگی سعادت مند و مرگ شرافت مندانه شهیدان هستید اگر در روز حسرت نجات و در روز گرما سایه و در روز گمراهی هدایت را طلبید پس قرآن را فرا گیرید که [...]

دانلود
جزوه دادرسی مدنی ۱ از استاد محمود صلبی رایگان

جزوه دادرسی مدنی ۱ از استاد محمود صلبی

جزوه دادرسی مدنی ۱ از استاد محمود صلبی قانون آیین داد رسی مدنی قانون آیین داد رسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر حقوقی می باشد. مصوب ۱۳۷۹ می باشد و تاکنون تغییراتی نداشته است. قضات دادسرای [...]

دانلود
کتاب نکات طلایی قانون مدنی رایگان

کتاب نکات طلایی قانون مدنی

کتاب نکات طلایی قانون مدنی اگر سلب حق اعم از سلب حق تمتع یا حق اجرا به طور کلی باشد باطل است اما اگر سلب حق به صورت جزئی باشد صحیح است. مبنای اهلیت استنفاء درقوه تمییز و درک است. تشخیص نام های [...]

دانلود