کتاب کشور هفتم از فرشاد فرشید راد رایگان

کتاب کشور هفتم از فرشاد فرشید راد

      کتاب کشور هفتم از فرشاد فرشید راد ﻛﺘﺎب ” ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻛﻬﻦ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎ ي ﮔﻤﺸﺪه” ، ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ اي روﺑـﺮو ﺷـﺪ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ از ﻧﺎﺷﺮ ، ﺳﺮاغ ﺟﻠـﺪ [...]

دانلود
کتاب کشف مناطق مرزی از آرتور کانن دویل رایگان

کتاب کشف مناطق مرزی از آرتور کانن دویل

کتاب کشف مناطق مرزی از آرتور کانن دویل آرتورکنان دویل را به عنوان یکی از معروف ترین نویسندگان ادبیات پلیسی می شناسند. قهرمان آثار او شرلوک هلمز است که یکی از ماندگارترین مخلوقات ادبی جهان به شمار [...]

دانلود
مقاله منشا کشاورزی و اهلی سازی گیاهان و حیوانات اثر زینب مریخ پور رایگان

مقاله منشا کشاورزی و اهلی سازی گیاهان و حیوانات اثر زینب مریخ پور

دانلود مقاله منشا کشاورزی و اهلی سازی گیاهان و حیوانات اثر زینب مریخ پور اهلی سازی گیاهان و حیوانات در طول دوره هولوسن امری ضروری و اساسی برای انقلاب کساورزی توسعه مکانی و افزایش جمعیت انسانی بود [...]

دانلود
کتاب نام های جغرافیایی و ریشه های تاریخی آن در آتروپاتن اثر ولادیمیر مینورسکی رایگان

کتاب نام های جغرافیایی و ریشه های تاریخی آن در آتروپاتن اثر ولادیمیر مینورسکی

دانلود کتاب نام های جغرافیایی و ریشه های تاریخی آن در آتروپاتن اثر ولادیمیر مینورسکی ولادیمیر مینورسکی مستشرق روسی و استاد ادبیات فارسی در مدرسه زبان های شرقی پاریس و اندن بود او در شهر کوچکی به [...]

دانلود