تاریخ نقلی یا حادثه نگاری : چگونگی تاریخ علم به وقایع و حوادث سپری شده و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان، بی آنکه چرایی آن بررسی گردد. […]

حجم فایل:260.57K

بن مایه و ریشه فرهنگ و تمدن اسلامی بر چه اصولی استوار است ؟ ریشه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی بر تعالیم و سیره و سنت شخصیتی […]

حجم فایل:600.81K

  کتاب خطیرترین لحظه‌ی تاریخ از نوام چامسکی در لحظه ی حساسی به سر میبریم؛ لحظه ای که در حقیقت در تاریخ بشریت منحصر به فرد است. لحظه […]

حجم فایل:510.21K

    کتاب ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ از ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ پس از آن واﻏﺎرﺷﺎک آران را که ﻣردی ﻧﺎﻣدار و ھوﺷﻣﻧد و ﺑﺎﻓر اﺳت ﺑود به ﻋﻧوان مرزبان ﺳرزﻣﯾن […]

حجم فایل:14.42M
کتاب ناگفته هايی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران از دكتر ماشاء الله ورقا

  کتاب ناگفته هايی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران از دكتر ماشاء الله ورقا   اطلاعات فایل عنوان: ناگفته هايی پيرامون فروريزی حكومت مصدق […]

حجم فایل:3.72M

  کتاب تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم از دیمتریوف و ایوانف عصر ما عصر نبرد فزاینده ایدئولوژیک میان جهان قدیم سرمایه داری و جهان نوین سوسیالیستی است. مدافعین آمپریالیسم […]

حجم فایل:4.41M

  کتاب کمون باکو از هراچیا کوچار در بهار و تابستان سال 1981 در باکو  و بعضی نقاط آذربایجان حکومت کارگری به رهبری بلویشک ها استقرار یافت. تاریخ […]

حجم فایل:17.40M

  کتاب پیشباز هزاره سوم از داریوش همایون ﻫﺰاره دوم ﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد ﻛ ﻪ از ﺷﺐ ﺗﻴﺮه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﻲ ﻋﺮب ﺑﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺳﺪه زرﻳﻦ اﻳﺮان و […]

حجم فایل:2.15M

  کتاب چنگیز خان از واسیلی یان این رمان تاریخی، داستان یورش خوف‌انگیز سربازان چنگیزخان مغول می‌باشد که نویسنده با استفاده از معتبرترین متون تاریخی نگاشته است. هجوم […]

حجم فایل:1.60M

بارگذاری محصولات بیشتر
سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت
0