جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران استاد تیمور برهان لیمودهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رایگان

جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران استاد تیمور برهان لیمودهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بن مایه و ریشه فرهنگ و تمدن اسلامی بر چه اصولی استوار است ؟ ریشه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی بر تعالیم و سیره و سنت شخصیتی استوار است که در پایان قرن ششم میلادی قدم به عرصه خاکی نهاد و نام او [...]

دانلود
کتاب ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ از ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ رایگان

کتاب ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ از ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ

    کتاب ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ از ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ پس از آن واﻏﺎرﺷﺎک آران را که ﻣردی ﻧﺎﻣدار و ھوﺷﻣﻧد و ﺑﺎﻓر اﺳت ﺑود به ﻋﻧوان مرزبان ﺳرزﻣﯾن ﭘرﺟﻣﻌﯾت و ﻣﺷﮭور ناحیه ﺷﻣﺎل ﺷرق در طول رود ﺑزرﮔﯽ که [...]

دانلود
رایگان

کتاب ناگفته هايی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران از دكتر ماشاء الله ورقا

  کتاب ناگفته هايی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران از دكتر ماشاء الله ورقا   اطلاعات فایل عنوان: ناگفته هايی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران مولف:دكتر [...]

دانلود
کتاب کمون باکو  از هراچیا کوچار رایگان

کتاب کمون باکو از هراچیا کوچار

  کتاب کمون باکو از هراچیا کوچار در بهار و تابستان سال ۱۹۸۱ در باکو  و بعضی نقاط آذربایجان حکومت کارگری به رهبری بلویشک ها استقرار یافت. تاریخ کمون باکو به طور گسست ناپذیری با انقلاب کبیر [...]

دانلود
کتاب پیشباز هزاره سوم از داریوش همایون رایگان

کتاب پیشباز هزاره سوم از داریوش همایون

  کتاب پیشباز هزاره سوم از داریوش همایون ﻫﺰاره دوم ﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد ﻛ ﻪ از ﺷﺐ ﺗﻴﺮه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﻲ ﻋﺮب ﺑﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺳﺪه زرﻳﻦ اﻳﺮان و رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اروﭘﺎ رﺳﻴﺪ ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺷﺪ . ﻫﺰاره ﺳﻮم، اﻳﺮان [...]

دانلود
کتاب چنگیز خان از واسیلی یان رایگان

کتاب چنگیز خان از واسیلی یان

  کتاب چنگیز خان از واسیلی یان این رمان تاریخی، داستان یورش خوف‌انگیز سربازان چنگیزخان مغول می‌باشد که نویسنده با استفاده از معتبرترین متون تاریخی نگاشته است. هجوم اقوام مغول توانست نه تنها [...]

دانلود
کتاب انقلاب کبیر اکتبر از محمد پور هرمزان رایگان

کتاب انقلاب کبیر اکتبر از محمد پور هرمزان

  کتاب انقلاب کبیر اکتبر از محمد پور هرمزان ۶۰ سال پیش درفش پیروزمند انقلاب سوسیالیستی اکتبر به رهبری حزب آفریده و پرورده ی لنین بزرگ در عرصه تاریخ به اهتزاز درآمد. انقلاب اکتبر با پی ریزی [...]

دانلود