مقاله حفظ و جذب دانشجو در دانشگاه های پیام نور با نقش ارکان بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان

مقاله حفظ و جذب دانشجو در دانشگاه های پیام نور با نقش ارکان بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 245 نمایش

حجم فایل: 370.84K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 مارس 2019

به روز رسانی در: 13 مارس 2019

چکیده

رقابت عصر نوین باعث شده تا استراتژي ارائه خدمات همه سازمان ها تغییر کند، به طوري که امروزه بیشترین تمرکز برروي روابط بین سازمان ها و مشتریان است. یکی از عواملی که به برقراري روابط بلندمدت کمک می کند، بازاریابی رابطه مند است. این نوع بازاریابی در جهت بهبود روابط بلندمدت و کاهش هزینه هاي مختلف سازمان ها ایجاد شده است.از سوي دیگر سازمان هاي خدماتی خصوصاً دانشگاه ها براي جلب رضایت دانشجویان با استراتژي هاي مختلف می تواننداز این نوع بازاریابی استفاده کنند. در این میان ارائه خدمات باکیفیت براي هر سازمانی حکم رضایت مشتریان آن سازمان را در پی خواهد داشت؛ در این راستا هدف این تحقیق بررسی تأثیر ارکان بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات ورضایت دانشجویان در دانشگاه هاي پیام نور استان آذربایجان شرقی است. تحقیق حاضر به صورت کمی و توصیفی-پیمایشی است. این تحقیق داراي چندین فرضیه است که براي تحلیل آن ها از روش مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است. گردآوري داده ها به صورت میدانی از طریق پرسشنامه و در زمستان سال ۱۳۹۶ با طیف ۵ سطحی لیکرت انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از ارکان بازاریابی رابطه مند (اعتمادسازي، تعهد به خدمت، کیفیت ارتباط و مدیریت تعارض) بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین کیفیت خدمات بر رضایت دانشجویان اثرات قابل توجهی را دارد.

مشخصات فایل:
عنوان:  مقاله حفظ و جذب دانشجو در دانشگاه های پیام نور با نقش ارکان بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان
مولفین: بابک شجریان، یونس نیکخواه تکمه داش، سید یوسف حاجی اصغري
تعداد صفحات: ۲۱
زبان: فارسی

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود همچنین برایتان ایمیل خواهد شد.

رایگان – خرید

در مورد این اثر نظر دهید

هفت + پانزده =