مقاله بررسی رابطه تاب آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری

مقاله بررسی رابطه تاب آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 271 نمایش

حجم فایل: 546.85K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 مارس 2019

به روز رسانی در: 14 مارس 2019

پرستاران با استرسهای زیادی روبهرو هستند. دانشجویان پرستاری نیز با وجود تجربه کم، مجبور به مواجهه با عوامل استرسزای زیادی میباشند که این مواجهات آنان را دچار فرسودگی تحصیلی مینماید. از طرف دیگر، میزان تابآوری نقش مهمی در کاهش نتایج منفی و افزایش نتایج مثبت ناشی از استرس ایفا میکند که میتواند بر فرسودگی تحصیلی نیز تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین تابآوری با فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.

مشخصات فایل:
عنوان:  مقاله بررسی رابطه تاب آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان
مولفین: سمیه کمالپور، منصوره عزیززاده فروزی، بتول تیرگری
تعداد صفحات: ۱۳
زبان: فارسی

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود همچنین برایتان ایمیل خواهد شد.

رایگان – خرید

در مورد این اثر نظر دهید