جزوه حسابداری شرکتها غلامحسین دوانی

تاریخ انتشار
14 بهمن 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
719 بازدید
رایگان

حسابدارى، رکن اصلى نظام اطلاعرسانى مالى و اقتصادى هر جامعه بهشمار مىرود رىاست محترم جمهورى در پىام مورخ 138 /6/٢به اولىن مجمع جامعه حسابداران رسمى اىران فرمودند:
پاسخگوىى در عرصه اقتصاد و در هر عرصه اى، زمانى مىسر است که اطلاعات معتبر و شفاف در اختىار قرار گىرد جامعه حسابداران با تأمىن و ارزىابى اطلاعات مالى معتبر، به تصمىم ٔ گىرندگان براى اتخاذ تصمىمات اقتصادى آگاهانه و استفاده بهىنه از منابع محدود، افزاىش بهرهورى و در نهاىت، پاسخگوىى، کمک شاىان مى کند از جامعه حسابداران رسمى اىران، انتظار دارم با استمرار و تقوىت خدمات خود با حفظ ّ استقلال و صلاحىت حرفهاى، همگامى با دانش روز و حرکت در چارچوب منافع عمومى، کشور را در مسىر آبادانى و آزادى و استقلال ىارى کنند» بى ّ شک عمل به اىن فراخوان، زمانى مىsر خواهد بود که همه حسابداران به امور حسابدارى و اهداف آن آشنا باشند بدىن منظور با توجه به کمبود جدى در زمىنه کتابهاى پاىه حسابدارى، مؤلفان بر آن شدند تا کتاب حاضر را در
چارچوب حسابدارى شرکتها با هدف تأکىد بر جنبههاى کاربردى مطالب و با توجه به شراىط محىطى کارکرد آن و بهخصوص، مفاد قانون تجارت و تشرىح هر ىک ازمباحث، با ارائه مثال هاى متعدد، در اختىار هنرجوىان عزىز قرار دهند در پاىان هر فصل، تعدادى پرسش، تمرىن ىا مسأله درج است که حل آنها، تواناىىهاى عملى هنرجوىان را ارتقا خواهد بخشىد…

 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه حسابداری شرکتها غلامحسین دوانی
مولفین: غلامحسین دوانی
تعداد صفحات: 176
زبان: فارسی

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *