کتاب شکونتلا اثر کالیداس 4800 تومان

کتاب شکونتلا اثر کالیداس

کتاب شکونتلا اثر کالیداس شکونتلا یکی از ظریف ترین و زیباترین نمایش نامه های هند باستان است که بوسیله نویسنده  و نمایش نویس مشهور هندی، کالیداس به رشته تحریر درآمده است. شکونتلا در لغت معنی مرغ [...]

دانلود