کتاب وحی دانش رهایی از دکتر حبیب الله پیمان رایگان

کتاب وحی دانش رهایی از دکتر حبیب الله پیمان

کتاب وحی دانش رهایی از دکتر حبیب الله پیمان سیاری از گزاره‌های قرآنی مضمونی عقلانی و فلسفی دارند و اساس دعوت آن‌ها بر حجیت عقل است. در این آیین از کسی خواسته نشده که به حقانیت آموزه‌های وحی شده [...]

دانلود