جزوه آموزش مفاهیم هیدرولوژی مهندسی با مثالهای حل شده مهندس رستمی رایگان

جزوه آموزش مفاهیم هیدرولوژی مهندسی با مثالهای حل شده مهندس رستمی

سر فصل درس : رواناب سطحی (هیدروگراف سیلاب ، هیدروگراف واحد طبیعی و مصنوعی ) رژیم رودخانه روندیابی سیلاب (رودخانه و مخزن ) آمار و احتمالات در هیدرولوژی برآورد پارامترهای هیدرولوژیکی در مناطق فاقد [...]

دانلود
جزوه آموزشی اندازه گیری و مدل سازی گزینه دو رایگان

جزوه آموزشی اندازه گیری و مدل سازی گزینه دو

جزوه آموزشی درس اندازه گیری و مدل سازی انتشارات گزینه دو، از سری کتاب های جزوه کمک آموزشی گام اول را برای دانلود برای شما قرار داده ایم. علارغم اینکه این درس محتوای بظاهر سبکی دارد، اما در کنکور [...]

دانلود
جزوه استعاره استاد رضایی رایگان

جزوه استعاره استاد رضایی

استعاره در لغت به معني عاريت خواستن، و به عاريـت گـرفتن چيـزي اسـت. در زيـان ادب و نقـدادبي، استعاره، در حقيقت تشبيه فشرده ای است كه يكي از دو سوي يا طرفين آن، مشبه و مشبه به حذف شده باشـد. پس در [...]

دانلود