کتاب میدل مارچ اثر جورج الیوت 5400 تومان

کتاب میدل مارچ اثر جورج الیوت

کتاب میدل مارچ اثر جورج الیوت این اثر،مشهورترین و اصلی ترین رمان الیوت میباشد که نام اصلی آن را بر اساس شهری گرفته است و در چهار جلد منتشر شده که البته نسخه ترجمه شده به فارسی آن دو جلد میباشد. [...]

دانلود