جزوه درس مبانی برق دکتر صراف رایگان

جزوه درس مبانی برق دکتر صراف

درس مبانی برق  یکی از دروس مهم رشته مهندسی برق می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه مبانی برق دکتر صراف را قرار داده ایم. در این جزوه مباحث مبانی برق  به زبان شیرینی و ساده بیان شده است [...]

دانلود
جزوه الکترونیک استاد باعستانی رایگان

جزوه الکترونیک استاد باعستانی

جزوه الکترونیک استاد باعستانی درس الکترونیک یکی از دروس مهم رشته مهندسی برق می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه الکترونیک استاد باعستانی را قرار داده ایم. در این جزوه مباحث الکترونیک به [...]

دانلود
جزوه ماشین های الکتریکی ۱ رایگان

جزوه ماشین های الکتریکی ۱

جزوه ماشین های الکتریکی ۱ درس ماشین های الکتریکی ۱ یکی از دروس مهم رشته مهندسی برق می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه ماشین های الکتریکی ۱ دانشگاه صنعتی شریف را قرار داده ایم. در این [...]

دانلود
جزوه تولید و نیروگاه استاد مهدی پزشکیان 8800 تومان

جزوه تولید و نیروگاه استاد مهدی پزشکیان

جزوه تولید و نیروگاه استاد مهدی پزشکیان درس تولید و نیروگاه یکی از دروس مهم و دشوار رشته مهندسی برق می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه تولید و نیروگاه استاد مهدی پزشکیان را قرار داده [...]

دانلود
کتاب تولید و نیروگاه دکتر مرتضی آیین رایگان

کتاب تولید و نیروگاه دکتر مرتضی آیین

کتاب تولید و نیروگاه دکتر مرتضی آیین درس تولید و نیروگاه یکی از دورس مهم رشته مهندسی برق می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز کتاب تولید و نیروگاه دکتر مرتضی آیین از دانشکده شهید چمران کرمان [...]

دانلود
جزوه درس نیروگاه رایگان

جزوه درس نیروگاه

جزوه درس نیروگاه درس نیروگاه یکی از دروس مهم و دشوار رشته مهندسی برق می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه نیروگاه را قرار داده ایم. در این جزوه مباحث نیروگاه به زبان شیرینی و ساده بیان [...]

دانلود
جزوه مبانی برق ۱ استاد غریب رایگان

جزوه مبانی برق ۱ استاد غریب

جزوه مبانی برق ۱ استاد غریب درس مبانی برق ۱ یکی از دروس مهم رشته مهندسی برق می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه جزوه مبانی برق ۱ استاد غریب از اساتید دانشگاه بین المللی قزوین را قرار [...]

دانلود