کتاب روش‌های تائو برای تبدیل تنش و ناراحتی به شادابی اثر مانتاک چیا رایگان

کتاب روش‌های تائو برای تبدیل تنش و ناراحتی به شادابی اثر مانتاک چیا

دانلود کتاب روش‌های تائو برای تبدیل تنش و ناراحتی به شادابی اثر مانتاک چیا تاسوعای نوعی خوددرمانی برای پیشگیری از بیماری ها و تنش و جنبه های مختلف زندگی است . کلید اصلی آن برای انرژی حیاتی یا [...]

دانلود
مقاله کنترل قندخون و گیاهان دارویی رایگان

مقاله کنترل قندخون و گیاهان دارویی

ديابت مليتوس يكي از مهمترين بيماريهاي متابوليكي در جهان ميباشد كه با تغيير روش زندگي از سنتي به صنعتي، ميزان شيوع آن افزايش يافته است.امروزه با افزايش رشد بيماريهاي مزمن، استفاده از طب مكمل همراه [...]

دانلود
مقاله مصرف گیاهان دارویی در تسکین دیسمنوره رایگان

مقاله مصرف گیاهان دارویی در تسکین دیسمنوره

چکیده: مقدمه و هدف: درمان با گياهان دارويي در سراسر جهان بسيار مرسوم است. امروز استفاده از گياهان دارويي به علت عوارض داروهاي شيميايي افزايش يافته است. بيش از ده هزار گونه گياهي براي اهداف طبي به [...]

دانلود
کتاب تجهیزات پزشکی رایگان

کتاب تجهیزات پزشکی

مقدمه روزگاری درمان بیماران عمدت ا منحصر به تجویز دارو ، رعایت رژیمهای غذایی خاص و انجام عملیات فیزیکی توسط خود طبیب میگردید.اما پس از انقلاب صنعتی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بویژه از نیمه دوم [...]

دانلود
کتاب ژنتیک و ژنومیک در پزشکی از تام استراخان رایگان

کتاب ژنتیک و ژنومیک در پزشکی از تام استراخان

مقدمه مؤلفین؛ امیدهای زیاد و پایداری وجود دارد که ژنتیک پزشکی را توسط مسائل فنی که در ابتدا به دوره‌های تکاملی محدود شده بود تغییر دهد. تا همین اواخر مشاهده ژنتیک‌دانان از ژنوم ما به مناطق مورد [...]

دانلود
کتاب دستورالعمل تزریقات ایمن از دکتر عبدالرضا استقامتی،دکتر مسعود سالارآملی،فاطمه عبدلی یقینی رایگان

کتاب دستورالعمل تزریقات ایمن از دکتر عبدالرضا استقامتی،دکتر مسعود سالارآملی،فاطمه عبدلی یقینی

تزریقات یکی از روش هاي شایع در تجویز دارو ها و مشتقات دارویی می باشد و بدیهی است در صورت عدم رعایت استانداردهاي درمانی، خطرات بالقوه و بالفعلی را بر ارائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمات بهداشتی [...]

دانلود