جزوه درس فیزیک ۲ استاد جعفرفرد رایگان

جزوه درس فیزیک ۲ استاد جعفرفرد

میدان های برداری و اسکالر : هرگاه به هر نقطه از فضا یک بردار نسبت دهیم در آن فضا یک میدان برداری به وجود می آید. میدان مغناطیسی آهن ربا مثال قابل درکی برای میدان های برداری می باشد. به این معنی [...]

دانلود
جزوه فیزیک پایه ۲ اثر هریس بنسون رایگان

جزوه فیزیک پایه ۲ اثر هریس بنسون

دانلود جزوه فیزیک پایه ۲  اثر هریس بنسون از عهد باستان پدیده های الکتریکی و مغناطیسی شناخته شده بودند حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تالس به این نکته پی برده بود که اگر کهربای طبیعی با پوست خز [...]

دانلود
جزوه فیزیک الکترونیک رایگان

جزوه فیزیک الکترونیک

دانلود جزوه فیزیک الکترونیک در دهه ۱۹۲۰ مشاهدات متعدد انجام شده آشکارا نشان می داد بسیاری از رخدادهای شامل الکترون و اتم از قوانین کلاسیک مکانیک پیروی نمی کند رویکرد جدید با نام مکانیک کوانتومی [...]

دانلود
جزوه راکتور پیشرفته اثر رضا موسوی رایگان

جزوه راکتور پیشرفته اثر رضا موسوی

دانلود جزوه راکتور پیشرفته اثر رضا موسوی در دوره لیسانس اثر نوع و اندازه راکتور را بر رفتار راکتور خواندیم در یک راکتور معین برای اندازه تعیین شرایط عملیاتی تبدیل را بهتر می کند به طور کلی توزیع [...]

دانلود
جزوه فیزیک مبحث فیزیک اتمی رایگان

جزوه فیزیک مبحث فیزیک اتمی

دانلود جزوه فیزیک مبحث فیزیک اتمی از سطح همه اجسام در همه دماها امواج الکترومغناطیسی تابش می شود که به این پدیده تابش گرمایی گویند تابش گرمایی اجسام به صورت یک طیف پیوسته است و شامل همه طول موج [...]

دانلود
جزوه فیزیک مبحث دینامیک رایگان

جزوه فیزیک مبحث دینامیک

دانلود جزوه فیزیک مبحث دینامیک درمورد این فصل باید بگویم که حل مسائل این فصل دو پیش نیاز دارد اول درک مفهوم قوانین نیوتن و دوم آشنایی خوب و کامل با انواع نیروها بعد از شناخت و تسلط کافی بر روی [...]

دانلود
جزوه جامع فیزیک سوم دبیرستان رایگان

جزوه جامع فیزیک سوم دبیرستان

دانلود جزوه جامع فیزیک سوم دبیرستان دستگاه:جسم یا اجسامی معین را که می خواهیم در مورد تحولات آن بررسی انجام دهیم محیط:آنچه در اطراف دستگاه قرار دارد و می تواند با آن تبادل انرژی داشته باشد دستگاه [...]

دانلود