کتاب در ستایش فلسفه اثر موریس مرلوپونتی رایگان

کتاب در ستایش فلسفه اثر موریس مرلوپونتی

دانلود کتاب در ستایش فلسفه اثر موریس مرلوپونتی فلسفه ها به لاک هایی می مانند که فیلسوفان در آن زیسته اند لاک هایی که چندان چیزی از زندگی پنهان حیوان را نشان می دهند در فراسوی نظریه های فیلسوفانه [...]

دانلود
کتاب فلسفه سیاسی آیزایا برلین اثر جان گری رایگان

کتاب فلسفه سیاسی آیزایا برلین اثر جان گری

دانلود کتاب فلسفه سیاسی آیزایا برلین اثر جان گری بخشی از این کتاب: ادعای اصلی کتاب حاضر این است که یک اندیشه واحد با نیروی بنیان کن عظیم روحبخش همه آثار برلین است این اندیشه یعنی پلورالیسم ارزشی [...]

دانلود
کتاب فلسفه کارل مارکس اثر تام راک مور رایگان

کتاب فلسفه کارل مارکس اثر تام راک مور

دانلود کتاب فلسفه کارل مارکس اثر تام راک مور این پیش گفتار بر نظریه های فلسفی کارل مارکس برای یک خواننده عام غیر متخصص در نظر گرفته شده که به بازخوانی آن ها پس از پایان گرفتن مارکسیسم سیاسی [...]

دانلود
کتاب فلسفه به زبان ساده اثر جنی تیچمن رایگان

کتاب فلسفه به زبان ساده اثر جنی تیچمن

دانلود کتاب فلسفه به زبان ساده اثر جنی تیچمن   این کتاب هم برای خوانندگان عادی نوشته شده است هم برای دانشجویان کارشناسی مدارس عالی و دانشگاه ها کتاب حاضر حاصل فکر کاترین اوانز تحصیل کرده [...]

دانلود
کتاب مسائل کلیدی فلسفه اثر جولیان باجینی رایگان

کتاب مسائل کلیدی فلسفه اثر جولیان باجینی

دانلود کتاب مسائل کلیدی فلسفه اثر جولیان باجینی لازمه فیلسوف بودن این است که متن فلسفی را طوری نخوانیم که گویی به حدی موثق است که جز پذیرفتن آن کار دیگری برایمان نمانده است بلکه باید آن را یکی از [...]

دانلود
کتاب فلسفه وجودی زن اثر علی اکبر خانجانی رایگان

کتاب فلسفه وجودی زن اثر علی اکبر خانجانی

دانلود کتاب فلسفه وجودی زن اثر علی اکبر خانجانی نخست بایستی زن را از منظر احساس و ادراک به جایگاه واقعی وجود خودش بازگردانیم تا این کتاب زن شناسی از جایگاه خود زن باشد یعنی با حواس و ادراک واقعی [...]

دانلود