کتاب بحران جهانی و بازتولید سرمایه از استاوروس تومبازوس رایگان

کتاب بحران جهانی و بازتولید سرمایه از استاوروس تومبازوس

  کتاب بحران جهانی و بازتولید سرمایه از استاوروس تومبازوس ﺑﺤﺮان ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی دهه ۱۹۷۰ ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎی [...]

دانلود
کتاب الزامات قانونی چک رایگان

کتاب الزامات قانونی چک

کتاب الزامات قانونی چک قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف حمایت از دریافت کنندگان چک و به حداقل رسیدن صدور چک بلامحل توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ [...]

دانلود
کتاب لائیسیته چیست اثر شیدان وثیق رایگان

کتاب لائیسیته چیست اثر شیدان وثیق

دانلود کتاب لائیسیته چیست اثر شیدان وثیق بخشی از این کتاب: لائیسیته واژه ای است که در دهه ی هفتاد سدهی نوزدهم در فرانسه ابداع و از آن پس وارد دانشنامه ها و گفتمان سیاسی شد. لائیسیته دریافتی سیاسی [...]

دانلود
کتاب زنده باد فساد اثر علی ربیعی رایگان

کتاب زنده باد فساد اثر علی ربیعی

دانلود کتاب زنده باد فساد اثر علی ربیعی اکثر متفکران فساد را یک بیماری انکار ناپذیر در همه حکومت ها و اقوام می دانند  فساد در رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری اقتصادهای سوسیالیستی سرمایه داری [...]

دانلود
کتاب افسانه دولت اثر ارنست کاسیرر رایگان

کتاب افسانه دولت اثر ارنست کاسیرر

دانلود کتاب افسانه دولت  اثر ارنست کاسیرر ارنست کاسیور در شهر برسلائو آلمان متولد شد در برلین و لایپزیگ و هایدلبرگ و ماردبورگ درس خواند و سپس در دانشگاه های برلین و هامبورگ درس داد در ۱۹۳۳ پس از [...]

دانلود
کتاب راهنماو تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن اثر دکترعلیرضااحمدی رایگان

کتاب راهنماو تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن اثر دکترعلیرضااحمدی

دانلود کتاب راهنماو تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن اثر دکترعلیرضااحمدی شکر و سپاس ایزد منان را که آدمی را به بهترین شکل آفرید و هدایت را نصیب او نمود.در گذشته  ی  نه  چندان  دور،  [...]

دانلود