کتاب ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ از ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ

تاریخ انتشار
2 تیر 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
451 بازدید
رایگان

 

 

کتاب ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ از ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ

پس از آن واﻏﺎرﺷﺎک آران را که ﻣردی ﻧﺎﻣدار و ھوﺷﻣﻧد و ﺑﺎﻓر اﺳت ﺑود به ﻋﻧوان مرزبان ﺳرزﻣﯾن ﭘرﺟﻣﻌﯾت و ﻣﺷﮭور ناحیه ﺷﻣﺎل ﺷرق در طول رود ﺑزرﮔﯽ که ﮐور ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و از دﺷت ﺑزرگ ﻣﯽ ﮔذرد، ﻣﯽ ﮔﻣﺎرد. ﻟﯾﮑن ﺑدان کهﻣﺎ در ﮐﺗﺎب نخست ﻓراﻣوش ﮐردﯾم اﯾن دودﻣﺎن ﺑزرگ و ﻧﺎﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻗوم ﺳﯾﺳﺎک را ذﮐر ﻧﻣﺎﯾﯾم که دﺷت اﻏوان و ﻧواﺣﯽ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن دﺷت را از رود ﯾراﺳﺦ ﺗﺎ دژ ھﻧﺎراﮔرد به ارث ﺑرد. اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻧﯾز به ﻋﻠت اﺧﻼق ﻧﯾﮏ او اﻏواﻧﮏ ﻧﺎم ﮔرﻓت، زﯾرا به وی اﻏو ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد. و اﯾن آران ﻧﺎﻣدار و دﻟﯾر ﻧﯾز از ﻧﺳل ﺳﯾﺳﺎک ﺑود ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب واﻏﺎرﺷﺎک ﭘﺎرﺗﯽ به ﻋﻧوان ﻣرزﺑﺎن ﺑﯾورﺑد ﺗﻌﯾﯾن ﮔﺷت. ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد که اوﺗﯾﺎن و ﺷﺎھزاده ﻧﺷﯾن ھﺎی ﮔﺎردﻣﺎﻧﯾﺎن، ﺳﺎودﯾﺎن و گارﮔﺎرﯾﺎن از ﻓرزﻧدان او ﭘدﯾد آﻣده است…

اطلاعات فایل
عنوان: ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ
مولف:ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ
مترجم:پروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
تعداد صفحه:237
زبان:فارسی

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *