کتاب خلاقیت متفاوت فکر کنید از علیرضا مجیدی رایگان

کتاب خلاقیت متفاوت فکر کنید از علیرضا مجیدی

کتاب خلاقیت متفاوت فکر کنید از علیرضا مجیدی آیا جامعه واقعا برای خلاقیت ارزش قائل است؟ ممکن است مردم به ما بگویند که جامعه عاشق آدم های خلاقی با ایده ها و راه حل های نوآورانه است، اما آیا واقعا [...]

دانلود