کتاب انه اید رایگان

کتاب انه اید

انه اید چیست؟ سخن سنجان و ادبدانان باختر زمین سرگذشت انه یا ((انه اید)) ویرژیل را سومین داستان بزرگ پهلوانی در جهان، پس از «ایلیاد» و «اودیسهٔ» هومر شمرده اند. هر چند این هرسه، در ادب پهلوانی ، [...]

دانلود