کتاب ایلیاد و ادیسه هومر 4800 تومان

کتاب ایلیاد و ادیسه هومر

ایلیاد اثر حماسی طبیعی از هومر شاعر نابینای یونانی که در آن از جنگ تروا که بخاطر دزدیدن هلن زن زیباروی پادشاه به دست پاریس اتفاق افتاد. داستان اثر مربوط است به ربوده شدن هلن زن زیباروی منلاس یکی [...]

دانلود