کتاب داستان کوتاه شنل اثر نیکلای گوگول رایگان

کتاب داستان کوتاه شنل اثر نیکلای گوگول

دانلود کتاب داستان کوتاه شنل اثر نیکلای گوگول بخشی از این کتاب: مستخدمی در یکی از ادارات خدمات می کرد این مستخدم کوتاه قد و آبله رو و سرخ مو و نزدیک بین و سرش طاس صورتش پر از چین و رنگش مانند رنگ [...]

دانلود
کتاب نفوس مرده اثر نیکلای گوگول 4800 تومان

کتاب نفوس مرده اثر نیکلای گوگول

کتاب نفوس مرده اثر نیکلای گوگول این رمان از برجسته ترین کارهای نیکلای و همچنین از قدرتمندترین آثار ادبیات روس به شمار میرود که موضوع این کتاب توسط یکی از نزدیکان گوگول به او پیشنهاد میشود و نکته [...]

دانلود