پایان نامه بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر شدت صادرات با نقش میانجی گری کارآیی نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی( مطالعه موردی: شرکت های صادراتی خرما شهر تهران) رایگان

پایان نامه بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر شدت صادرات با نقش میانجی گری کارآیی نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی( مطالعه موردی: شرکت های صادراتی خرما شهر تهران)

چکیده: این تحقیق با دیدگاهی مبتنی بر علم مدیریت بر آن است که نقش عوامل موثر بر تحول صادرات را تعیین نماید. برای این منظور به بررسی میزان کارآیی نوآوری ، قابلیت یادگیری سازمانی و جهت گیری [...]

دانلود
جزوه حقوق بازرگانی پیشرفته رایگان

جزوه حقوق بازرگانی پیشرفته

حقوق بازرگانی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط بازرگانی و اعمال تجارتی حکم فرماست، یعنی تضمین کنندة ۱۳۴۷ می باشد و مشتمل بر ۶۰۰ /۱۲/ روابط بین تجار است. قانون تجارت ایران، قانون مصوب سال [...]

دانلود
پایان نامه بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات، کیفیت درک شده و رضایت با وفاداری مشتریان رایگان

پایان نامه بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات، کیفیت درک شده و رضایت با وفاداری مشتریان

چکیده مشتري عاملی کلیدي براي موفقیت سازمان ها و شرکت هاي مختلف تولیدي و خدماتی است. بدین جهت سازمان ها همواره در پی راه هایی براي جلب رضایت مشتري هستند تا بدین وسیله بتوانند رابطه اي بلند مدت با [...]

دانلود
پایان نامه ارزيابی اثربخشی تبليغات تجاری شرکت بيمه کارآفرين و ارائه راهکارهای بهينه رایگان

پایان نامه ارزيابی اثربخشی تبليغات تجاری شرکت بيمه کارآفرين و ارائه راهکارهای بهينه

چکیده: برخلاف دیدگاه های سنتی که براساس نیاز جوامع مختلف به این باور رسیده بود که میتوان با تشخیص نیاز مصرف کنندگان و تولید محصولات یا خدمات مرتبط با آن به کسب و کار سودآور دست یافت در محیط [...]

دانلود
پایان نامه بررسی تآثیر استراتژی های تمایز بر عملکرد فروش سوپرمارکت‌های در مرکز شهر اهواز رایگان

پایان نامه بررسی تآثیر استراتژی های تمایز بر عملکرد فروش سوپرمارکت‌های در مرکز شهر اهواز

مدیران بنگاه های اقتصادی بدنبال تدوین وکاربست استراتژی هایی برای بیشینه کردن عملکرد بنگاه و سود حاصله هستند . یکی از این استراتژی ها ، استراتژی های بازاریابی و بویژه استراتژی تمایز است . هدف از [...]

دانلود
جزوه بازاریابی و مدیریت بازار پیام نور 8400 تومان

جزوه بازاریابی و مدیریت بازار پیام نور

دانلود جزوه بازاریابی و مدیریت بازار پیام نور وظایف مدیریت بازاریابی مردم معمولاً مدیربازاریابی را کسی می دانندکهوظیفه اولیه اوایجاد تقاضا براي محصولات سازمان است. اما این یکی از انواع وظایفی است [...]

دانلود
کتاب تفكر و ديد استراتژيك پیام نور 5400 تومان

کتاب تفكر و ديد استراتژيك پیام نور

دانلود کتاب تفكر و ديد استراتژيك (رشتۀ مديريت MBA) پیام نور دنياي امروزي، دنياي تغييرات و تلاطمات شديد محيطي است. سازمانها نيز در نتيجه اين تغييرات، براي بقا و افزايش عملكرد خود نسبت به رقبا بايد [...]

دانلود