کتاب مالون می میرد اثر ساموئل بکت 8400 تومان

کتاب مالون می میرد اثر ساموئل بکت

کتاب مالون می میرد اثر ساموئل بکت رمانی بسیار خواندنی که به گفته خود نویسنده بازتاب کننده نوعی شعر فرانسوی با سبک عامیانه است که همانطور که از نام رمان مشهود است ساموئل بکت کوشیده گوشه نشینی و [...]

دانلود