رایگان

کتاب سفر از محمود دولت آبادی

کتاب سفر از محمود دولت آبادی به علت کمبود مشتری ٬ استاد صفی تصمیم گرفت آهنگری را تعطیل و سمساری باز کند. پس مختار که در آهنگری کار می کرد بیکار شد و رمان با بحران بیکاری مختار شروع می شود.سبک [...]

دانلود
کتاب سفر از محمود دولت آبادی رایگان

کتاب سفر از محمود دولت آبادی

کتاب سفر از محمود دولت آبادی این داستان بلند که بطور مستقل به چاپ رسیده، جزو کارنامه سپنج محمود دولت آبادی است؛ مجموعه ای از داستان های او که در فاصله ۱۵ سال (از دهه ۴۰ تا نیمه دهه ۵۰ ) نوشته شده [...]

دانلود