کتاب اعترافات یک قاتل از جان پرکینز رایگان

کتاب اعترافات یک قاتل از جان پرکینز

کتاب اعترافات یک قاتل از جان پرکینز جان پرکینز می‌نویسد: مزدوران و قاتلان اقتصادی افرادی حرفه ای با دستمزدهای بالا هستند که کشورهای مختلفی در سراسر جهان را از دسترسی به تریلیون‌ها دلار پول محروم [...]

دانلود