جزوه معرفی سیستم سقف وافل مهندس صالحی رایگان

جزوه معرفی سیستم سقف وافل مهندس صالحی

قبل از معرفی سقف وافل و روش اجرای آن، دلایلی که باعث شده تمایل مهندسین به اجرای این نوع سقف افزایش پیدا کند را به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهیم. امروزه بر خلاف گذشته نه چندان دور، تنوع سیستم [...]

دانلود