جزوه‌‌‌‌ خلاصه اندیشه اسلامی۱ آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی رایگان

جزوه‌‌‌‌ خلاصه اندیشه اسلامی۱ آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی

اهداف رفتاری آشنایی با : انسان و ایمان ایمان مبداء صفات خدا مسئله شر توحید و عبادت معاد مرگ بعد از مرگ بهشت و جهنم خود شناسی : از مسائل مهم انسان و شاید مهم ترین آن ها، شناخت خود انسان است. دعوت [...]

دانلود
جزوه انواع سنجنده معرفی مهمترین ماهواره ها رایگان

جزوه انواع سنجنده معرفی مهمترین ماهواره ها

براي رسيدن به توسعه پايدار مي بايست فاكتورهاي مانند منابع زميني ،محيط، جمعيت ،اقتصاد و اجتماع را در نظر داشت. محيط به عنوان بخش مهمي از اين سيستم ،حفاظت از آن شرط اصلي توسعه پايدار است .از جمله [...]

دانلود
ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth رایگان

ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth

امروزه تصاوير سنجش از دور قادر به ارائه جديدترين اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمين و کاربري هاي اراضي می باشند، که ارزش و قابليت استفاده از نقشه های توليدي، به ميزان صحت آنها بستگي دارد؛ از اين رو [...]

دانلود