جزوه حقوق جزای عمومی ۲ استاد صعیدی رایگان

جزوه حقوق جزای عمومی ۲ استاد صعیدی

حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری است که به مطالعهٔ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و [...]

دانلود