مقاله شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به بازاریابی با رسانه های اجتماعی

مقاله شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به بازاریابی با رسانه های اجتماعی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 286 نمایش

حجم فایل: 770.47K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 فوریه 2019

به روز رسانی در: 7 فوریه 2019

چکیده :

رسانه های اجتماعی امروزه به عنوان بازارهای جدید در نظر گرفته میشوند و چالش ها و فرصتهای جدیدی را برای شرکتها به وجود می آورند. از این رو، بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بازاریابی رسانه اجتماعی امری ضروری است. لذا در این پژوهش با استفاده از مدل آکر و تاپكو (۲۰۱۱) به بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به بازاریابی رسانه های اجتماعی پرداخته میشود. از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده های موردنياز استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجيده شد که مقدار آن برابر ۸٫۰ بود. از آزمون تی، آنووا، و رگرسيون تک متغيره برای آزمون فرضيه های پژوهش استفاده شد. نتيجه مطالعه پيمایشی ميان ۳۰۰ نفر از کاربران رسانه های اجتماعی که ازطریق نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند، نشان داد که در هر دو گروه ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات، استفاده از رسانه های اجتماعی، دانش رسانه های اجتماعی، دنبال نمودن رسانه های اجتماعی و نگرانی درمورد رسانه های اجتماعی رابطه معناداری با نگرش مصرف کنندگان نسبت به بازاریابی با رسانه های اجتماعی داشتند. به علاوه تحت تاثير اینترنت و رسانه های اجتماعی بودن عامل موثر بر نگرش دریافت کنندگان خدمات بود.

 

مشخصات فایل:
عنوان:  مقاله شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به بازاریابی با رسانه های اجتماعی
مولفین: ندا عبدالوند ،راضیه رضایتی منفرد ، سعیده رجایی هرندی
ویرایش:
ترجمه:
تعداد صفحات: ۱۳
زبان: فارسی

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود همچنین برایتان ایمیل خواهد شد.

رایگان – خرید

در مورد این اثر نظر دهید

پنج × 5 =