مقاله بررسی نقش گمرك الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان غربی

مقاله بررسی نقش گمرك الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان غربی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 336 نمایش

حجم فایل: 213.55K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 مارس 2019

به روز رسانی در: 13 مارس 2019

حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات میباشند. بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعة صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان غربی رسالت تحقیق حاضر میباشد. پرسشنامة طراحی شده (محقق ساخته) در این پژوهش؛ دربردارندة ۲۰ پرسش میباشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چندگزینهای لیکرت، دانستههای نمونة آماری اندازهگیری شدهاست. پژوهش حاضر؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری دادهها، توصیفی بوده و سرشتی پیمایشی دارد. روش آماری استفاده شده جهت آزمون فرضیههای تحقیق؛ آزمون دوجملهای و آزمون فریدمن میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که باتوجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبهبندی اثرات گمرک الکترونیک بااستفاده از آزمون فریدمن، اطلاعرسانی بموقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا میباشد.

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:  بررسی نقش گمرك الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان غربی
مولفین: محمود حیدری ، ساناز جهانگیری
ویرایش:
ترجمه:
تعداد صفحات: ۸
زبان: فارسی

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود همچنین برایتان ایمیل خواهد شد.

رایگان – خرید

در مورد این اثر نظر دهید

پنج × 2 =